Menke-Janzen & HR Partner s.r.o. - Moderní trendy přepravy zvířat
Domů Produkty Servis Informace

     Menke-Janzen & HR Partner s.r.o.

  Při výrobě se řídíme platnými předpisy a zákony pro přepravu zvířat, zákonem na ochranu zvířat, zákonem o provozu vozidel na veřejných komunikacích a zákony platnými v Evropské unii.

  Naše výrobky mají schválení Ministerstva dopravy ČR.


Stáhnout vyhlášku č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě